Flanelės patalynei 30% nuolaida. Žiūrėkite čia!

Lojalumo programa

Programa skirta Nostra registruotiems vartotojams. Kiekvieną kartą perkant, 5% pirkinio sumos Jums grįš lojalumo taškais.

Lojalumo programos taisyklės

Bendrosios nuostatos

 • Programą organizuoja UAB „NOSTRA“, juridinio asmens kodas 120897213, buveinės adresas Sausių g. 44, Sausiai, Trakų raj., Lietuva.
 • Taisyklės nustato bendrąsias Programos narystės sąlygas Internetinėje parduotuvėje. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos iš dalies, yra reguliuojami kitais viešai skelbiamais Bendrovės vidiniais teisės aktais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Lojalumo taškai – tai kaupiamoji nuolaida, kuria galite apmokėti už prekes NOSTROS internetinėje parduotuvėje.
 • 1 lojalumo taškas = 1 euras.
 • Sukauptus lojalumo taškus galite matyti savo paskyroje.
 • Jeigu turite lojalumo taškų, juos galėsite panaudoti užsakymo patvirtinimo žingsnyje, prieš pradedant apmokėjimą.
 • Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lojalumo Programos vykdymo sąlygas.
 • Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, sustabdyti ar nutraukti Programos veiklą apie tai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų pranešusi Programos dalyviams viešai Internetinėje parduotuvėje arba nustatytais atvejais - elektroniniu paštu.

Programos taisyklės

 • Asmuo, norėdamas tapti Programos dalyviu turi tapti registruotu NOSTROS internetinės parduotuvės vartotoju ir patvirtinti, jog yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis, Privatumo politika bei įsipareigojęs jų laikytis.
 • Programos dalyviai prisijungdami prie Programos sutinka, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi kaip aprašyta šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje. Programos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė. Asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi Programos dalyvio sutikimo ir kitais teisėtais pagrindais.
 • Lojalumo taškai į registruoto vartotojo paskyrą patenka, kai užsakymas pilnai įvykdomas, t.y. apmokamas ir pristatomas.
 • Lojalumo taškai galioja 6 mėnesius nuo jų suteikimo dienos. Pirkėjus apie besibaigiantį Lojalumo taškų galiojimą informuojame paskyroje nurodytais kontaktais.
 • Lojalumo taškais galite padengti iki 50% pirkinio vertės.
 • Pirkėjui suteikiamų lojalumo taškų suma apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis, negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.
 • Lojalumo taškai į grynuosius pinigus nekeičiami.

Kitos nuostatos

 • UAB „NOSTRA“ turi teisę keisti Lojalumo Programos Taisykles ir sąlygas bet kuriuo metu, apie tai informuojant atnaujintose Lojalumo Programos Taisyklėse.
 • UAB „NOSTRA” neatsako už jokius nuostolius, susijusius su Programos nutraukimu / sustabdymu / Programos sąlygų pakeitimu.
 • Asmenys, dalyvaujantys Lojalumo Programoje, patvirtina, jog besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir jose išdėstytomis Akcijos sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

 

Taisyklės galioja nuo 2020-12-22

avatar